Welcome

Predatiedruk en huismussen in Amsterdam Zuid

Bovenstaande kaart geeft de relatie weer tussen de predatiedruk van roofvogels (o.b.v. waarnemingen van boomvalk, bosuil, havik, ransuil, slechtvalk, sperwer en torenvalk) en de verspreiding van huismussenkolonies in Amsterdam Zuid.

De roofvogels worden zeer geclusterd waargenomen. De broedlocaties van de slechtvalk (groene stipjes) zijn duidelijk te zien ten zuiden van het Rembrandtpark, op de Zuidas en bij het Amstelstation. De broedlocatie van de bosuil (blauwe stipjes) in het Vondelpark komt ook mooi naar voren. Door deze lokale hoge predatiedruk (gele/rode vlakken) wordt er ogenschijnlijk een ‘veilige’ corridor (groene vlakken) gecreëerd door de Stadionbuurt, de Pijp en de Rivierenbuurt heen. Huismussen lijken hier gebruik van te maken, te zien aan de verspreiding van de kolonies.

Er moet worden gecorrigeerd voor het feit dat (de meeste) roofvogels vaker broeden en jagen in parkachtige omgevingen; nou juist niet het voorkeurshabitat van een huismus. De relatie tussen de aanwezigheid van roofvogels (predatiedruk) en de afwezigheid van huismussen is dus niet alleen causaal, maar ook een gevolg van verschillende habitateisen.

De Amsterdamse broedvogeldata is trouwens voor iedereen toegankelijk via: https://maps.amsterdam.nl/open_geodata/?LANG=nl