Welcome

Kunstmatige nestplekken

In een steeds veranderend habitat zoals de stad, is het van belang dat de stadsvogels zich kunnen aanpassen. Wanneer bijvoorbeeld wijken worden gerenoveerd kan massaal de broedgelegenheid onder de dakpannen verdwijnen door o.a. het plaatsen van isolerende daken.

Bij werkzaamheden die de eventuele aanwezige natuur kan verstoren of beschadigen, dient er verplicht een natuuronderzoek te worden uitgevoerd door een ecoloog. Hij beoordeelt de situatie en verzorgt de ecologische begeleiding van het project, en kan bijvoorbeeld besluiten om gevelwerkzaamheden die bepaalde broedvogels zouden verstoren buiten het broedseizoen te laten uitvoeren.

Wanneer er door een nieuw dak of bepaalde werkzaamheden nestplekken verwijderd worden, is het verplicht een ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing wordt over het algemeen alleen afgegeven wanneer de bestaande natuur wordt gemitigeerd in de directe omgeving, d.w.z. dat er kunstmatige nestplekken moeten worden aangeboden om te compenseren voor de verloren nestplekken. Nu is het echter zo dat er niet wordt gekeken naar de effectiviteit van deze gemitigeerde nestplekken. Nu is mijn ervaring, welke absoluut in het niet valt met andere gierzwaluw-fanaten, dat de effectiviteit van bijvoorbeeld beugelkasten, gierzwaluwdakpannen en neststenen nou niet heel hoog is. Dit kan ik niet onderbouwen met getallen, en is vanuit mij een anekdotische waarneming.

Echter, wanneer een nestkast wel effectief is valt het mij des te meer op. Zoals in Betondorp, in Amsterdam Oost. Hier hangen enkele beugelkasten op en rondom de Landbouwstraat, welke wel effectief zijn tot grote vreugde van de Betondorpers. Ook bij mij in Amsterdam Noord zijn plekken bekend waar de gierzwaluw graag in de voor hen ontworpen nestplek invliegen. Wanneer men meer kennis zou hebben over de effectiviteit van kunstmatige nestplekken zou dit gerichter kunnen worden toegepast.

Meer info over gierzwaluwnestkasten hier:

Nestkasten