Welcome

Over mij

Ik ben Koen Wonders. Al bijna vijf jaar ben ik werkzaam als zelfstandige ecoloog in en rond Amsterdam. Mijn passie voor natuur en pragmatisme drijven mij naar het zoeken naar de beste oplossingen voor ecologische vraagstukken. Door het stedelijk gebied zoveel mogelijk te vergroenen, in de breedste zin van het woord, wordt de stad leefbaarder voor mens en natuur.Mijn passie voor natuur beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de stad. Maar de stadsnatuur van Amsterdam heeft mij nou eenmaal gegrepen. In het begin van mijn loopbaan als ecoloog heb ik ervaring opgedaan met een gebiedsdekkende gierzwaluw inventarisatie van Amsterdam. 
Hierin heb ik veel mogen leren. De laatste jaren heb ik mij echter ook ontwikkeld op andere vlakken. Ik heb mij meer toegelegd op het uitvoeren en schrijven van ecologische rapporten, zoals: quickscans, ecologische onderzoeken, mitigatieplannen en ontheffingsaanvragen. Hierdoor heb ik het verspreid over het jaar wat drukker gekregen, in plaats van alleen in het veldwerkseizoen. Hieronder beschrijf ik een aantal werkzaamheden die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd. Mocht u geïnteresseerd zijn om samen te werken of in contact te komen, dan hoor ik graag van u. 

Stadsvogelinvenatarisatie

Middels de gebiedsdekkende stadsvogelinventarisatie voor de gemeente Amsterdam, heb ik ruime ervaring met het inventariseren van gierzwaluwen en huismussen. Naast deze twee jaarrond beschermde stadsvogelsoorten, hebben we tijdens dat project ook huiszwaluwen, boerenzwaluwen, spreeuwen en halsbandparkieten meegenomen. Hoewel ik geen èchte vogelaar ben, kijk ik sinds mijn jeugd wel al naar alle vogels. Hierdoor kom ik qua vogelinventarisaties buiten de stad ook tot mijn recht.

Vleermuisinventarisatie

Ik heb ruim vier jaar ervaring met het uitvoeren van zelfstandige vleermuisinventarisaties. Mijn passie voor vleermuizen is begonnen toen ik een stage opdracht heb mogen uitvoeren in Californië, naar het voorkomen van verschillende soortencomposities in verschillende habitats. Ik ben in het bezit van een Pettersson D240X, met opname apparatuur en benodigde software om naderhand via geluidsopnamen tot determinatie te komen. Het veldwerk voer ik in op een online GIS-applicatie, waardoor ik mijn resultaten als shapefile kan aanleveren.

Beschermde (muur-)flora

Sinds 2018 voer ik ook inventarisaties uit met betrekking tot beschermde vaatplanten. Tijdens het veldwerk voer ik mijn bevindingen in op een online GIS-applicatie, zodat de resultaten als shapefile kunnen worden aangeleverd.

Weidevogelinventarisatie

In 2019 heb ik een weidevogelinventarisatie uitgevoerd voor een opdrachtgever. Ik heb de weidevogelgebieden onder Amsterdam mogen karteren voor broedende weidevogels. Naast de opgedane soortenkennis heb ik ook ervaring opgedaan met broedcodes, het stippenprogramma en veldwerkplanning.