Vleermuisonderzoek met Natuurbureau Wonders

Vleermuizen zijn bijna niet meer weg te denken uit de stad. Op een zomerse avond zie je tijdens het invallen van de schemer talloze dwergvleermuizen rond de lantaarnpalen dartelen op zoek naar muggen en motten. Dwergvleermuizen (ruige en gewone dwergvleermuizen) zijn betwistbaar Nederlands meest voorkomende vleermuissoorten. Gedurende de menselijke urbanisering hebben ze zich aangepast om

Swiftly from Accra to Amsterdam

Due to some international aspirations on my end, this new blog-post is written in English. As it is not my native language, please bear with me on this one. During our research in Amsterdam on breeding locations of the Common swifts (Apus apus), I always found the wintering stays of these migratory birds fascinating. During

Huismussen in Amsterdam

“De Amsterdamse Huismus maakt comeback” kopte AT5 afgelopen week. De huidige broedpopulatie wordt op 6500 paren geschat, in vergelijking met 3400 broedparen in 2007. Prachtig nieuws wat laat zien dat het werk van de stadsecologen vruchten afwerpt. Daarnaast is dit nieuws mooi voor mijn wetenschappelijke ego, aangezien ik de broedende huismussen populatie in 2014 al op 6200

Bijenproblematiek en natuureducatie

(Foto: Akkerhommel op mijn balkon) Bijenproblematiek en natuureducatie Al van jongs af aan kijk ik naar vliegende insecten, vroeger bij ons thuis in de tuin en daarna fotograferend met mijn eerste macrolens op de Maashorst bij Oss. Wat ik vroeger allemaal onder een handjevol soorten schoof, kon ik fotograferend en met behulp van mijn insectengids

Kunstmatige nestplekken

In een steeds veranderend habitat zoals de stad, is het van belang dat de stadsvogels zich kunnen aanpassen. Wanneer bijvoorbeeld wijken worden gerenoveerd kan massaal de broedgelegenheid onder de dakpannen verdwijnen door o.a. het plaatsen van isolerende daken. Bij werkzaamheden die de eventuele aanwezige natuur kan verstoren of beschadigen, dient er verplicht een natuuronderzoek te