Ik ben Koen Wonders, een gedreven en zelfstandige ecoloog met passie voor (stads-)natuur.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de ecologie nog wel eens als last ervaren, zo zie ik dat niet. Ik zie de ecologie als kans om te benutten zodat het straatbeeld groener wordt.

Ik zie de stad als natuurlijk habitat, waar al vele dier- en plantsoorten zich naar aan hebben gepast. Puur ecologisch gezien, vormt de stad een belangrijke ondersteunende rol voor o.a. vele vogelsoorten. Waar gierzwaluwen duizenden jaren geleden nog afhankelijk waren van oude bomen en rotsranden om te broeden, broedt nu meer dan 90% in het stedelijk gebied. Mijn ambitie is om deze stadsnatuur te beschermen en te behouden. Daarnaast doe ik mijn best om het stedelijk gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat nieuwe natuur zich kan vestigen. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor planten en bijvoorbeeld vogels.. Het woon- en leefplezier vergroot enorm wanneer het stedelijk gebied groen is, en er een groepje mussen tjilpt in de conifeer op de straathoek.

Werkzaam in de regio Amsterdam houd ik mij bezig met projecten die in de breedste zin van het woord binding hebben met “natuur”. Zo draai ik projecten op basisscholen, waar ik kinderen bewust maak van het belang van bijen en hommels. Daarnaast zorg ik voor ecologische projectbegeleiding voor projectontwikkelaars, waarbij het traject quickscan, verdiepend ecologisch onderzoek naar ecologisch werkprotocol wordt gevolgd. Ik houd me echter vooral bezig met gebiedsdekkende stadsvogelinventarisaties in de regio Amsterdam. Hierbij breng ik samen met Gert de Jong (van Gert de Jong Ecologisch Adviesbureau) de broedlocaties in met name gierzwaluwen, huismussen en spreeuwen in kaart, met als doel deze locaties te beschermen.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe projecten, en ik vraag me af wat ik voor u kan betekenen. Bent u ook benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.