Welcome

Predatiedruk en huismussen in Amsterdam Zuid

Bovenstaande kaart geeft de relatie weer tussen de predatiedruk van roofvogels (o.b.v. waarnemingen van boomvalk, bosuil, havik, ransuil, slechtvalk, sperwer en torenvalk) en de verspreiding van huismussenkolonies in Amsterdam Zuid. De roofvogels worden zeer geclusterd waargenomen. De broedlocaties van de slechtvalk (groene stipjes) zijn duidelijk te zien ten zuiden van het Rembrandtpark, op de Zuidas […]