Quickscan

Door middel van een quickscan wordt middels deskresearch en een eerste veldbezoek verkent welke beschermde dier- en/of plantensoorten er mogelijk binnen het plangebied bevinden. Aan de hand van dit veldbezoek wordt bepaald of en eventueel welke verdere stappen er ondernomen dienen te worden.

Ecologisch Onderzoek

Is er een kans aanwezig dat er binnen het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn? Dan dient er ecologisch onderzoek uit te worden gevoerd naar bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ik heb ook ervaring met rapportages en ontheffingsaanvragen.

Ecologische begeleiding

Wanneer er beschermde soorten aanwezig zijn binnen het plangebied en de rapportages/ontheffingen helemaal rond zijn, moet er vaak een ecoloog bij de werkzaamheden aanwezig zijn ter begeleiding. Hier heb ik ook ervaring mee.