Quickscan

Door middel van een quickscan wordt middels deskresearch en een eerste veldbezoek verkent welke beschermde dier- en/of plantensoorten er mogelijk binnen het plangebied bevinden. Aan de hand van dit veldbezoek wordt bepaald of en eventueel welke verdere stappen er ondernomen dienen te worden.

Ecologisch Onderzoek

Is er een kans aanwezig dat er binnen het plangebied beschermde soorten aanwezig zijn? Dan dient er ecologisch onderzoek uit te worden gevoerd naar bijvoorbeeld huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Ik heb ook ervaring met rapportages en ontheffingsaanvragen.

Laatste blog artikel

Ik mag ook graag iets met de pen doen. Soms schrijf ik maanden niets, soms twee artikelen op één dag. Beetje hoe de wind waait. Je vindt hier de dingen die mij bezig houden. Wanneer ik deskresearch moet uitvoeren voor een project of onderwerp wil ik nog wel eens iets essayistisch schrijven met mijn nieuw vergaarde kennis.