Natuurbureau Wonders

Een bioloog met passie voor stadsecologie

Gespecialiseerd in soortgericht
onderzoek, natuurinclusieve
maatregelen, en
ecologische begeleiding

Het belang van stadsecologie

Het bevorderen van de biodiversiteit in het stedelijk is ontzettend belangrijk. Juist nu, wanneer steden verdichten, worden de kleine hoeveelheden groen steeds belangrijker voor de ecologie. We moeten zorgen dat de inmiddels versnipperd geraakte groenstructuren weer verbonden worden door robuuste corridors en er natuurinclusief wordt ontwikkeld.